Deklaration

Deklarationen for Kløverengen er tinglyst på alle ejendomme, og giver grundejerne nogle rettigheder og pligter.

Der er bl.a. regler for hvad vi må opføre på grundene, hvilke materialer og farver vi må anvende, beplantning og plankeværk, antenne og parabol, vedligeholdelse samt regler for parkering. Det er Roskilde Kommune, der administrerer reglerne. I grundejerforeningens bestyrelse er vi med til at påse og administrere reglerne.

Deklarationen findes her: Deklaration

Tillæg til deklarationen om  at Fors Spildevand Roskilde A/S har overtaget ejerskab, samt drifts- og vedligeholdelsespligt for så vidt angår spildevandsledningerne i grundejerforeningens område.