Bestyrelsen

Grundejerforeningens bestyrelse:

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Vi varetager bl.a. foreningens økonomi, sikrer at vores fælles arealer bliver passet og afholder den årlige generalforsamling.

Medlemmer af bestyrelsen

Lone Debel, Kløverengen 19 (formand), lone@kloverengen.dk

Rehnny Sommer, Kløverengen 16 (næstformand)

Birte M. Fiedler, Kløverengen 8 (kasserer)

Henrik Haslund, Kløverengen 4 (bestyrelsesmedlem)

Martin Bredal Jensen, Kløverengen 29 (bestyrelsesmedlem)