Bestyrelsen

Grundejerforeningens bestyrelse:

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Vi varetager bl.a. foreningens økonomi, sikrer at vores fælles arealer bliver passet og afholder den årlige generalforsamling.

Medlemmer af bestyrelsen

Lone Debel, Kløverengen 19 (formand), lone@kloverengen.dk

Birte M. Fiedler, Kløverengen 8 (kasserer)

Lars Klestrup, Kløverengen 10 (bestyrelsesmedlem)

Andreas Boye Mørk, Kløverengen 16 (bestyrelsesmedlem)

Ea Garde Blaksteen, Kløverengen 27 (bestyrelsesmedlem)